Hand made in the Czech Republic

Privacy Policy

Při zpracování osobních údajů se Michal Papoušek-desles zavazuje dodržovat ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující-spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání obchodních sdělení. Těmito osobními údaji jsou zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, emailová adresa a telefonní číslo Kupujícího. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů Prodávajícím a se zasíláním obchodních sdělení na svou emailovou adresu. Smlouvy uzavřené s Kupujícím a osobní údaje týkající se Kupujícího jsou Prodávajícím v nezbytném rozsahu archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.